Centre Comptable Girona

Web en construcció

Despatx dedicat a l'assessorament empresarial en totes les etapes de la seva vida, des de la creació, seguiment de la gestió i liquidació, sigui la que sigui la seva forma jurídica: societats, autònoms, entitats sense ànim de lucre, etc.

C/ Migdia 30, ent. 3, 17002 Girona.
Tel. 972 207 816